Keresés
Keresés
0 Kosár
Kosaram
Tűzoltóság

Véméndi Katasztrófavédelmi Őrs

A mentő tűzvédelem Magyarországon kialakított rendszerében a tűzoltóságok területvédelmet látnak el, egy-egy tűzoltóság több település védelmét biztosítja. Az események felszámolásának hatékonyságát, illetve a műszaki mentéseknél az életmentés eredményességét nagyban befolyásolja, hogy a jelzéstől számítva mennyi idő alatt érkeznek a káreset helyszínére és kezdik el a beavatkozást a riasztott erők. Jelenleg vannak olyan települések, ahol ez 25 percnél hosszabb időt jelent, ezek a helyek úgynevezett „fehér foltnak” számítanak.

Az őrsprogram lényege, hogy nem önálló parancsnokságként, hanem egy meglévő hivatásos tűzoltóság részeként egy gépjárműfecskendőt fél, vagy egy (4-6 fő) raj kíséretében a fehér foltokhoz közelebb eső településre helyezünk ki. Az őrs a hivatásos tűzoltóparancsnokság alárendeltségében, annak működési területén belül látja el feladatait, növelve a mentő tűzvédelmi feladatok ellátásának hatékonyságát. Emelkedik tehát azoknak a településeknek a száma, ahol a beavatkozásra alkalmas erők vannak jelen, így biztosítható, hogy az első beavatkozó egység 25 percen belül megkezdhesse a munkát a káreset helyszínén. 

Baranya megyében elsőként, 2012. április 1-jén adták át a Véméndi Katasztrófavédelmi Őrsöt. Az őrs a Mohácsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség alárendeltségében működik.

2013. április elsejétől a korábbi véméndi köztestület, a Mohácsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Véméndi Katasztrófavédelmi Őrseként látja el a térség tűzvédelmét. A korábbi tízperces riasztási normaidő két percre csökken, a védelmet hivatásos tűzoltók biztosítják. A nyolcperces időelőny a tűzoltói beavatkozásnál rendkívül sokat számít, akár életek múlhatnak rajta. A kétperces riasztási normaidővel az őrs működési területe 23 750 hektárra nő és a jövőben a korábbi hét helyett 14 településen (8300 lakos) látja el a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. Védendő kiemelt létesítmény a működési területet észak-dél irányban metsző M6-os autópályán található négy alagút is. Az autópálya tervezésekor a kijelölt nyomvonal érintette a véméndi tűzoltóság működési területét, ezért a sztráda kivitelezésekor a településen új laktanya épült, a tűzoltók egy gépjárműfecskendőt és egy konténerszállítót kaptak. Az autópálya alagútjainál elhelyeztek négy konténert, bennük a beavatkozásokhoz szükséges speciális felszerelésekkel.

Az őrs létrehozásával négy település (3 000 lakos) 10 percen, hét település (4 700 lakos) húsz percen, a fennmaradó három település (600 lakos) pedig 25 percen belül elérhetővé válik.