Keresés
Keresés
0 Kosár
Kosaram

Véméndi Általános Iskola

Térkép
Véméndi Általános Iskola

BEMUTATKOZIK A VÉMÉNDI ÁLTALÁNOS ISKOLA

2020

 

Mottónk: „Minél jobban ismerjük a gyermeket, annál jobban megértjük, minél jobban megértjük, annál jobban szeretjük, s így annál hatékonyabban tudjuk nevelni.” (Nagy László)

 

 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK

A nevelésnél a legfontosabb a szeretet, szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni. Akit a gyerekek szeretnek, annak szót fogadnak, annak a kedvéért tanulnak. Családias hangulatot igyekszünk teremteni iskolánkban, hiszen a gyerekek több időt töltenek itt, mint otthon.

Fontosnak tartjuk a tanulók egyéni fejlesztését, felzárkóztatását. Velük az iskola gyógypedagógusa foglalkozik. A tanórákon a gyerekek képességeinek megfelelő differenciált oktatás folyik. Tantestületünk sok kooperatív oktatási technikát és módszert ismer, melyekkel a tananyag nagy része az órán megtanítható.

Hisszük, hogy mindenki tehetséges valamiben. A tehetségek bemutatkozására számos lehetőséget adunk iskolánkban: versmondó verseny, énekverseny, Ki mit tud?,  rajzkiállítás, zene világnapja, különféle sportversenyek. Felkészítjük tanulóinkat az iskolán kívüli versenyekre is: matematika verseny, magyar nyelvi verseny, népdaléneklési verseny, versmondó verseny, szép magyar kiejtési verseny, német vers- és prózamondó verseny, atlétikaverseny, történelemverseny, német nyelvi verseny.

Szerintünk a tehetséggondozás a leghatékonyabb esélyteremtés!

 

 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT

„A kevesebbet alaposabban!” elv szerint igyekszünk tanítani, ezért az alsó évfolyamokon az írás, az értő olvasás és a matematikai alapműveletek elsajátítását tartjuk a legfontosabb célunknak. A 2019/2020-as tanévtől Meixner módszerrel oktatunk az első osztályban. A felsőbb évfolyamokon a mai munkaerőpiac elvárásainak megfelelően az alábbiakra helyezzük a hangsúlyt.

 • a diák tudjon csapatban dolgozni,
 • tudja kiemelni a lényeget az olvasott szövegből,
 • tudjon prezentálni,
 • rendelkezzen kommunikációkészséggel,
 • rendelkezzen probléma - és konfliktusmegoldó képességgel.

 

 1. AZ ISKOLA NEMZETISÉGI JELLEGÉBŐL ADÓDÓ FELADATOK

Iskolánkban német nemzetiségi oktatás folyik. Ez biztosítja a német kisebbség nyelvének tanulását, történelmének, kultúrájának, hagyományainak, népszokásainak megismerését. Heti 6 órában oktatjuk a német nyelvet. A német nemzetiségi oktatás személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, négyen rendelkeznek német nemzetiségi tanítói, valamint tanári képesítéssel.

A német nemzetiségi nyelv oktatása során a beszédre helyezzük a hangsúlyt. A szóbeli, írásbeli kommunikáció fejlesztéséhez saját jó gyakorlatot dolgoztunk ki. A felsős diákok fejlődését általunk készített szintfelmérő feladatlappal mérjük évente két alkalommal. Tanév végén a mellékelt tematika alapján szóbeli vizsgát tartunk.

A német nemzetiségi népismeret oktatásánál a tevékenykedtetésre, valamint az élménypedagógiára helyezzük a hangsúlyt. Tehetséges diákjainknak a német olvasószakkör keretén belül lehetőséget biztosítunk a DSD I. nyelvvizsgára való felkészülésre.

A tanítási órákon kívül a helytörténet projektek keretében is foglalkozunk a Véménden, Szebényben, Fekeden és Palotabozsokon élő nemzetiségek történetével, hagyományaival és műemlékeivel. Projektjeinket igyekszünk úgy szervezni, hogy minél inkább tapasztalatszerző és tevékenykedtető legyen, ne csak ismeretközlő. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek ismerjék gyökereiket, kötődjenek falujukhoz, büszkék legyenek rá, mert akkor talán felnőttként is itt szeretnének élni.

A német mellett második idegen nyelvként a felsősök angolt is tanulhatnak, ha szeretnének heti 2 órában.

  

 1. INNOVÁCIÓK ÉS EREDMÉNYEK AZ UTÓBBI 4 ÉVBEN

A sikeres pályaorientációt a TÁJOLÓ programmal pályaválasztási fórummal és üzemlátogatásokkal próbáljuk elősegíteni 2016 óta.

2016-ban és 2019-ben elnyertük az ÖKOISKOLA címet.  Szeretnénk, ha a környezettudatosság a gyerekek mindennapjába beépülne, ezért szelektíven gyűjtjük a hulladékot, újra hasznosítunk a rajz és technika órákon, túrákat és erdei iskolát szervezünk minden tanévben, madáretetőket szereltünk az iskolaudvar fáira és elhelyeztünk egy esővízfelfogó tartályt is.

2017 óta a BOLDOG ISKOLA cím birtokosai vagyunk. Az alsós termekben beszélgetősarkot alakítottunk ki, minden reggel egy rövid beszélgetéssel kezdődik. Kettő felsős osztályban boldogságórákat tart az osztályfőnök, melyek témái: hála, jó cselekedetek, célok kitűzése, apró örömök, megbocsátás.

2019-ben részesei lettünk a TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT! programnak, melynek keretében a hetedikeseket és a nyolcadikosokat egyetemisták mentorálják, elősegítve a pályaorientációt.

Kiváló iskolánkban a roma integráció és a hátránykompenzáció, erre felfigyelt a DUNA TV P’Amende műsorának stábja. 2019-ben 26 perces kisfilm készült iskolánkról és roma diákjainkról „Véméndről szeretettel” címmel. A film jól érzékelteti iskolánk légkörét, valamint azt, hogy milyen békésen és elfogadóan élnek egymás mellett a különböző nemzetiségek.

2020-ban elnyertük az OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE címet. Az általunk bemutatásra kínált programok mindegyike az egymás elfogadását, a másik közösség kultúrájának tiszteletét és az esélyegyenlőséget hirdeti.

Jó gyakorlataink, melyeket más iskolák pedagógusai is elleshetnek tőlünk:

 • Ki mit tud? gálaműsor,
 • helytörténet projektek,
 • Tájoló pályaorientációs projekt,
 • történelem örömórák.

 

 1. TANTESTÜLET

Hosszú évek és sok lelkes pedagógus munkája az az eredmény, amit mi elértünk. Kis tantestület, kis csapat a miénk. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen családias összetartással dolgozunk. Ez már több vendégnek is feltűnt, aki nálunk járt. 2019 decemberében az Innovációs és Technológiai Minisztérium „Tanítsunk Magyarországért” csapata járt nálunk. „Jó volt látni a helyi közösséget és találkozni nagyszerű, elhivatott csapatukkal.” – írta levelében az államtitkár úr személyi titkára.

 

https://altisk-vemend.edu.hu

7726 Véménd, Szabadság tér 10.