A jelenlegi temetőben lévő kápolna 1776-ban épült Véménd első templomaként. Építésekor kőépület volt, azonban ez eleje fából készült. Mérete miatt rendkívül kevesen fértek be. Védőszentje Szent Mihály volt. 1912-ben került sor kápolnává alakítására és lett megáldva a Fájdalmas Szűz és Nepomuki Szent János tiszteletére. A kápolnában lévő kriptában temették el Véménd első plébánosát, aki 71 éves korában hunyt el. A kriptafedélen különleges latin nyelvű felirat látható: VnanIMes Fratres In DIstrICtV hICCe („Ennek a kerületnek egyetértő testvérei.”) A római számokat egyenként összeadva megkapjuk Marián Lénárd halálának évét: 1815-öt. A síremléket az esperesi kerületi paptestvérei állították.

forrás: Bajtai Zsigmond címzetes apát, volt véméndi plébános (1916 +2002)