Szentmisék Véménden Nagyböjt 4. hetében: (2017. március 27-től április 2-ig)

posted in: Miserend | 0

A szentmisék hétfőn este 6-kor, csütörtökön délután 4-kor,

szombaton és vasárnap reggel 8 órakor kezdődnek.

Pénteken este 6-kot Keresztút-ájtatosság lesz.

Hétfő: Benko Imréné (Etel) és a hozzátartozók l.ü.

Kedden és szerdán nincs mise.

Csütörtök: Ferencz József gyászmiséje délután 4-kor,

utána temetés.

Péntek: Keresztút.

Szombat: Mise Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tiszt.

Reggel 8 órakor.

Vasárnap: Nagyböjt 5. vasárnapja.

Szentmise reggel 8 órakor.

Perselygyűjtés a Szentföld javára.

Keresztút délután 2-kor.

+Ferencz József. Temetése csütörtök délután 4 órakor kezdődő gyászmise után lesz.

A héten várhatóan hétfőn és pénteken délelőtt leszek a Plébániahivatalban.

Nagyböjti élelmiszergyűjtés a korábban hirdetettek szerint.

Nagyböjti élelmiszer-osztás és a Máltai Szeretetszolgálat ruhaosztása lesz szerdán délután.

Szerdán 16.30-kor a Plébániai Tanácsosok Testületének megbeszélése lesz, utána

17 órától a sombereki egyházközséggel közös Testület megalakítása, és a 2017. évi Költségvetés jóváhagyása.

A Szentsír virágaihoz adományokat lehet adni a sekrestyében!

Az idősekhez, betegekhez április 7-én (elsőpénteken) megyek, hogy húsvét előtti gyónásukat, áldozásukat elvégezhessék. Kérem, jelezzék a sekrestyében, kihez menjek!