Szentmisék, szertartások a Nagyhéten és Húsvét napjaiban:

posted in: Miserend | 0

Március 25. VIRÁGVASÁRNAP.

Szentmise reggel 8 órakor.

A misében barkaszentelés és Passio-éneklés.

Keresztút-ájtatosság a Kálvárián (temetőben)

a hittanosok közreműködésével délután 3 órakor.

Március 29. NAGYCSÜTÖRTÖK.

Az utolsó vacsora szerzésének ünnepe.

Szentmise este 6 órakor.

Mise után „Oltárfosztás”, majd virrasztás.

Imaóra este 8 óráig, utána Ifjúsági imaóra.

Március 30. NAGYPÉNTEK.

Urunk Jézus kínszenvedésének és kereszthalálának emlékezete.

Keresztút-ájtatosság a Kálvárián délután 3 órakor.

Nagypénteki szertartás este 6 órakor.

Benne Passio-éneklés, Kereszthódolat.

Március 31. NAGYSZOMBAT.

Urunk sírban pihenésének emlékezete.

HÚSVÉT VIGÍLIÁJA.

A szertartás este fél 7-kor kezdődik.

A végén feltámadási körmenet.

Április 1. HÚSVÉT.

Urunk Jézus feltámadásának ünnepe.

Ünnepi szentmise reggel 8 órakor.

Április 2. Húsvéthétfő.

Német nyelvű szentmise délelőtt 10 órakor.