Szentmisék, szertartások a Nagyhéten és Húsvét napjaiban: (2017. április 10-től 17-ig)

posted in: Miserend | 0

Hétfőn és kedden nincs mise.

Nagyszerda: 17 órától gyóntatás, utána 18 órakor

Szentmise a Koller és Taller családok elhunyt tagjai l.ü.

A mise előtt gyóntat, és a misében szentbeszédet mond

Erb József himesházi plébános úr.

Nagycsütörtök: Az Oltáriszentség szerzésének ünnepe.

Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére 18 órakor.

Utána Oltárfosztás, majd Imaóra.

Ifjúsági imaóra 20 órakor.

Nagypéntek: +Urunk Jézus kereszthalálának emlékünnepe.

S z i g o r ú b ő j t i n a p !

Délután 15 órakor Keresztút a temetőben

(Rossz időben a templomban)

Este 18 órakor nagypénteki szertartás (Passióéneklés)

Nagyszombat: Urunk sírban pihenésének napja.

Este 19 órakor kezdődik Húsvét vigíliájának ünneplése.

Húsvétvasárnap: URUNK JÉZUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPE. Reggel 8-kor ünnepi szentmise.

 

Húsvéthétfő: Reggel 8-kor német nyelvű szentmise.

Utána keresztelő.

Gyóntatás: Hétfőn délelőtt fél 10-től az Idősek Klubjában, utána áldoztatás.

A templomban szerdán 17.30-tól lesz gyóntatás. A nagyhéten máskor gyónási lehetőség nem lesz.

A nagyheti szertartásokra a ministránsok próbája pénteken 17.30-kor lesz. Szombaton a nagy-ministránsok segítségét is kérem.

A Plébániai Tanácsosok Testületének tagjait, a Rózsafüzér Társulat, a Mária Légió tagjait, az énekkart is kérem, a szokott módon legyenek segítségünkre a feltámadási körmeneten. Köszönöm.

Köszönöm a Passióéneklésben nyújtott segítséget.

A héten a Plébánián hivatali idő nem lesz.