Szentmisék, szertartások Nagyböjt 5. hetében: (2017. április 3-tól 9-ig)

posted in: Miserend | 0

A szentmisék hétfőn, kedden és szerdán este 6-kor,

pénteken és vasárnap reggel 8 órakor kezdődnek.

Hétfő: Lelkigyakorlatos szentmise.

Hofstetter János, valamint a Hofstetter és Treitz családok elhunyt tagjai l.ü.

Kedd: Lelkigyakorlatos szentmise.

Szerda: Lelkigyakorlatos szentmise.

Csütörtök: Nincs mise.

Péntek: Elsőpéntek.

Mise Jézus Szíve tiszteletére

reggel 8 órakor.

Gyermek-keresztút

este 6 órakor.

Minden hittanos számára kötelező!

Szombat: Nincs mise.

Vasárnap: VIRÁGVASÁRNAP.

Szentmise reggel 8 órakor.

A misében barkaszentelés, passio-éneklés.

Délután 2-kor Keresztút-ájtatosság.

A perselygyűjtés ma (vasárnap) a Szentföld javára történik.

Hétfőn, kedden és szerdán templomunkban nagyböjti lelkigyakorlat lesz.

Este fél 6-tól gyóntat, és a szentmiséken prédikál Kürtösi Krisztián bátaszéki plébános úr.

Szerdán este a mise után személyes beszélgetés lesz a vendéggel a közösségi házban.

Lehetőleg most végezzük el a nagyböjti szentgyónásunkat!

A betegekhez április 7-én (pénteken) megyek gyóntatni és áldoztatni. Kérem, jelezzék a sekrestyében, kihez menjek!

A szentsír virágaira adományokat lehet adni a sekrestyében.

A héten szerdán délelőtt leszek a plébániahivatalban.