Szentmisék, szertartások az Évközi 8. héten: (2018. május 28-tól június 3-ig)

posted in: Miserend | 0

Hétfőn, kedden és szerdán májusi Litánia lesz este fél 7-kor.

Csütörtök: Szentségimádás (benne Litánia) este fél 7-kor.

Péntek: Elsőpéntek.

Mise Jézus Szíve tiszteletére este fél 7-kor.

Szombat: Mise Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletére

reggel 8 órakor.

Vasárnap: ÚRNAPJA.

Szentmise délelőtt 10 órakor.

Utána Úrnapi körmenet.

Litánia délután 2-kor.

Úrnapja:

A körmenet útvonala a szokásos.

Kérem az oltárkészítőket, hogy a hagyományos módon készítsék elő az oltárokat a körmenetre. Az idei és korábbi elsőáldozó lányok virágot szórjanak. A Plébániai Tanácsosok Testületének tagjai a szokásos módon működjenek közre a körmeneten. Minden ministráns ministráljon! Mise kezdés előtt minimum negyed órával meg kell kezdeni a beöltözést a ministráláshoz! Imádságos lélekkel, az Oltáriszentségben köztünk lévő Jézus iránti imádattal vegyünk részt a szentmisén és a körmeneten. Ne csak egy felvonulás nézőjeként legyünk jelen, ez több annál! Legyünk cselekvő részesei a szertartásnak. A körmenet a templomban fejeződik be, ezért a körmenet után jöjjünk vissza a templomba, körmenet közben ne menjünk haza, és ne menjünk el a szertartás vége előtt!

A körmenethez a virágszirmokat szombaton hozzák a sekrestyébe.

Hétfőtől csütörtökig helyettesem Erb József himesházi plébános úr.