Szentmisék, szertartások az Évközi 30. héten: (2015. október 26-tól november 1-ig)

posted in: Miserend | 0

A héten hétfőtől szombatig naponta este fél 6-kor októberi ájtatosságot tartunk.

Az esti szentmisék hétfőn, szerdán és szombaton ez után kezdődnek.

Hétfő: Hálaadó mise.

Kedd: Nincs mise

Szerda: Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok ünnepe.

Mise betegekért.

Csütörtökön és pénteken nincs mise.

Szombat: Mindenszentek ünnep vigíliája.

Vasárnapra is érvényes magyar-német nyelvű szentmise.

Aszmann György esperes úr l.ü.

Vasárnap: MINDENSZENTEK ÜNNEPE.

Szentmise reggel 8 órakor.

Litánia a megholtakért a temetőben délután 4 órakor.

A héten hétfőn délelőtt leszek a Plébániahivatalban.

Naptárak, karácsonyi lapok, kegytárgyak kaphatók a sekrestyében.