Szentmisék, szertartások az Évközi 28. héten: (2018. október 15-től 21-ig)

posted in: Miserend | 0

A héten hétfőtől szombatig naponta este fél 6-kor októberi ájtatosság lesz.
Vasárnap: Évközi 29. vasárnap.
Missziós vasárnap.
Szentmise délelőtt 10 órakor.
Perselygyűjtés a Missziók javára.
A héten a Plébánián hivatali idő nem lesz.
Helyettesem Csősz István atya.
(Telefonszáma a sekrestyében elérhető.)