Székely Pávakör

A csoport a 60-as évek végén alakult Véméndi Székely Pávakör néven, Farkas Pál vezetésével. Kezdetben mintegy 30 főből állt, többségében házaspárok alkották. A csoportvezető nagy gondot fordított a népdalok gyűjtésére, magnókazettán való rögzítésükre, megőrzésükre és megtanulásukra

Farkas Pál halála után Márton Menyhért - aki maga is az együttes tagja volt - vette át a csoport vezetését. Az ő kezdeményezésére megindult az adománygyűjtés egy székelykapu készíttetésére és felállíttatására. A gyűjtést az akkori csoporttagok végezték. Az adományozóknak köszönhetően 1996-ban ünnepélyes keretek között Bajtai Zsigmond apát plébános megáldotta a Faluház előtti téren felállított Székelykaput. Ugyanebben az évben Márton Menyhért felkérte Kerekes Bernadett ének tanárt a csoport művészeti vezetésére.

2002-ben szeretettel fogadták a Lőrinc Etel által vezetett székely tábor résztvevőit. A falu idős székelyei boldogan meséltek a fiataloknak a régi szép időkről.

2004-ben őket érte a megtiszteltetés, hogy megrendezhették a Székely Találkozót. Az augusztus 27-28-án tartott rendezvényen 1000 ember vett részt, mindannyiuk nagy örömére.

2008. június 15-én a Véméndi Falunapok keretében átadták a székely szobát a Tájházban.

A népdalkör legfőbb támogatója kezdetektől a Véméndi Önkormányzat. Két nevet fontos kiemelni azok közül, akiknek sokat köszönhet a csoport: dr. Várnai Ferenctől több alkalommal is szakmai tanácsokat kaptak, Horváth Etele - volt művelődési ház igazgató - pedig éveken át segítette a hagyományőrző együttes működését.

A népdalkörnek jelenleg 16 tagja van, minden korosztály képviselteti magát. A csoport vezetője Miklósné Kerekes Bernadett.

Elérhetőség:  Miklósné Kerekes Bernadett, +36 30 589 4710