Dunaszekcső – Palotabozsok – Véménd Református Társegyházközség
Cím: 7712 Dunaszekcső, Posta utca 31. (Parókia)
Elérhetőség: +36 69 950 187

Szolgáló lelkipásztor: Szabó Ildikó Rozália
Elérhetőség: +36 20 9671331

 

Heti szolgálati rend Véménden:

Kedd: 17.00-kor Bibliaóra (havi két alkalommal, páros héten)

Szombat: Gyermek- ill. Ifjúsági Bibliaóra előre megbeszélt helyen és időpontban

Vasárnap: 11.00-kor Istentisztelet

Nőszövetségi gyűlés: havonta, a második keddi bibliaóra alkalmát követően

Presbiteri gyűlés: havonta, a negyedik keddi bibliaóra alkalmát követően

 

A gyülekezet bekapcsolódott a Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió munkájába, és bábcsoportot működtet.

 

„Méltó vagy, Urunk és Istenünk,
hogy Tied legyen a dicsőség,
A tisztesség és a hatalom…”
(Jel 4,11)

 

Szabó Ildikó Rozália református lelkipásztor bemutatkozó levele:


Szeretettel köszöntöm az Olvasókat. Szabó Ildikó Rozália református lelkipásztorként szolgálok Isten kegyelméből 2010. szeptemberétől Dunaszekcső-Palotabozsok-Véménd Református Társegyházközségben. Néhány gondolat kifejtésével szeretnék bemutatkozni röviden Önök előtt.

 

Gyermekkorom óta szerettem meg az Istent, és döntöttem az Úr útján járni. A nehézségek és a megpróbáltatások mindinkább Istenhez vezettek. Megtapasztaltam jelenlétét az életemben, ami mellett nem lehet egyszerűen elmenni. Jézus szavai a Szentírásból megerősítettek döntésemben. Nehéz kiragadni egy üzenetet, hiszen mindegyik építő és megtartó, lelkesítő és megerősítő. A következőt osztom meg olvasóimmal: Jézus szavai: „mert én élek, és ti is élni fogtok… aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat.” (János szerinti evangélium 14, 19.21)

 

1969.szeptember 10-én születtem egy romániai kis városban, Facsádon, majd Temesváron tanultam és dolgoztam. Felvidékről, Negyedről származom anyai részről, Makóról apai részről. 1993-óta Magyarországon folytattam az életemet, és a továbbtanulás mellett döntöttem. Munkahely mellett, levelezőn szereztem meg a hittantanári, a vallástanári, a lelkigondozói (pasztorálpszichológia), és a lelkipásztori oklevelet. Mivel kémia-fizika gimnázium szakon tanultam, és ezek a tudományok is lelkesítettek, több éven keresztül, mint laboráns és gépkezelő-vegyész dolgoztam Temesváron és Makón. A munkaprofil váltással Makón, Békésen, majd Karcagon dolgoztam vallástanár-lelkészként. Mivel itt egy megüresedett lelkészi állás adódott, lehetőséget kaptam az Istentől, hogy önálló lelkészi szolgálatot vállaljak. Cserkészként is az Istent, a hazát, és a népemet szeretném szolgálni a legjobb tudásom szerint. Ehhez szükséges az Istennel és az emberekkel való állandó kapcsolattartás, a haza és az Isten szeretete.

 

Tisztelettel: Szabó Ildikó református lelkipásztor