Az énekkar 2010-ben, a minősítő hangverseny után

Az éneklésnek falunkban komoly hagyománya van. A gyökerek visszanyúlnak az 1925–ös évekig. Ekkor alakult meg a Dalárda. Vezetője Jahn Jakab, kántortanító volt, akivel az együttes gyorsan fejlődött. A kezdetekben már sikereket arattak, több arany oklevelet és tiszteletdíjakat is. A második világháború idején a csoport létszáma lecsökkent és a vezető is máshová került, ezért a tevékenység befejeződött, majd az ötvenes évek elején Pillinger Béla vezetésével újraszerveződött a kórus. 1957–ben új vezetővel, Illés Máriával, majd két évvel később Mandulás Jánossal működött tovább az énekkar.

A hatvanas évek elején megjelent az igény a német hagyományok iránt.

1985–ben egy újabb kezdeményezésnek köszönhetően még erősebben nyilvánult meg a csoport életében az, hogy milyen nagy jelentősége van a hagyományoknak. Falk Antal és Falk Antalné Jordán Erzsébet a falut végigjárva újra népdalkört szerveztek azzal a céllal, hogy a véméndi német népdalokat átörökítsék. A házaspárokból álló énekkar később egyházi kórusként is fellépett.

Kiemelkedő jelentősége volt ebből a szempontból a Passió Wemender Quartett-tel közös többször is megszólaltatott német nyelvű előadásának, amit CD-lemezen is megörökítettek, melynek címe: Heilige Messe, Passion in der Wemender Kirche.

Horváth István hangszerelésének köszönhetően az énekkar fúvószenei kísérettel is több ízben énekelt miséket Véménden, Pécsett, Máriagyűdön, Máriakéménden, illetve Baján.

A mai német népdalkör 2015-ben ünnepli fennállásának 30 éves jubileumát. Ez idő alatt rendszeresen részt vett minősítéseken, ahol rendre kiemelkedő helyezéseket ért el, három alkalommal fesztiváldíjban részesült.

Az énekkar művészeti vezetője Horváth István, vezetője, és hangszeres kísérője Emmert József.

 

Hallgassa meg a "Wo’s Dörflein drauß’ zu Ende geht",  

az "Ich geh so gern spazieren"

vagy az "Aus dem Berg da fließt das Wasser – Liederstrauß"

című dalt az énekkar előadásában.

 

Elérhetőség: Emmert József,  +36 30 257 8033

 

Der Wemender Gesangkreis wurde im Jahre 1985 gegründet mit dem Ziel die Wemender Volkslieder, im weiteren Sinne die ungarndeutsche Volkslieder weiter zu pflegen. Der überwiegend aus Ehepaaren bestehende Chor hat in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Auftritte, und auch an den Qualifikationen nahmen sie regelmäßig mit Erfolg teil. Im Jahre 2013 hatte der Chor das dritte Mal Festivalpreis in Mór erworben.

In den letzten fünfzehn Jahren sind sie in der Kirchenmusik auch angagiert. Eine Besonderheit der Wemender Kulturgruppe ist, dass eine deutschsprachige Messe mit Blasmusik und Gesang betreut wird.

Der Gesangkreis feiert 2015 sein 30-jähriges Jubiläum.

Künstlerischer Leiter ist István Horváth, auf Akkordeon begleitet Josef Emmert.