Keresés
Keresés
0 Kosár
Kosaram

Szociális célú tüzifa

Szociális célú tűzifa


Az önkormányzat rendelkezésére álló tűzifamennyiség erejéig szociális célú tűzifajuttatás állapítható meg azon szociálisan rászoruló személyek részére, akik a támogatás megítélésének napján a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen is a településen élnek, továbbá akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át és a szociális törvény szerinti vagyonnal nem rendelkezik, továbbá tűzifa beszerzéséről más módon gondoskodni nem tud.
A szociális célú tűzifajuttatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg.


A kérelemhez csatolni kell:
1)
a kérelmező és a vele egy háztartásban élők megelőző havi jövedelmét igazoló iratot: keresetigazolás

2) rendszeres pénzellátásoknál, illetve nyugellátásnál a postai szelvényt vagy a folyószámla-kivonatot

3) a kérelmező és a vele egy háztartásban élők személyi igazolványa, lakcímkártyája, TAJ-kártyája fénymásolatát


A szociális tűzifa iránti igények beadásának napjai, helyszíne

Kisterem

2018.11.05-én (hétfő)                        08.30-12.00-ig

2018.11.06-án (kedd)                         13.00-16.00-ig

2018.11.07-én (szerda)                      08.30-12.00-ig

 

2018.11.12-én (hétfő)                        08.30-12.00-ig

2018.11.13-án (kedd)                         13.00-16.00-ig

2018.11.14-én (szerda)                      08.30-12.00-ig

 

2018.11.19-én (hétfő)                        08.30-12.00-ig

2018.11.20-án (kedd)                         13.00-16.00-ig

2018.11.21-én (szerda)                      08.30-12.00-ig

 

Kérjük az időpontok és a határidő szíves betartását!