A búcsúnyerés feltételei Mindenszentek ünnepén és Halottak napján:

posted in: Miserend | 0

Mindenszentek napján déltől kezdve halottak napja éjfélig teljes búcsút nyerhetnek mindazok, akik templomot vagy kápolnát látogatnak meg és ott Hiszekegyet, Miatyánkot imádkoznak a halottakért és imádkoznak a Szentatya szándékára. A búcsúnyerés feltétele, hogy a hívő előtte gyónjon és áldozzon.
A búcsú elnyerhető a következő vasárnap is. Ugyancsak elnyerhető a teljes búcsú temető vagy kripta látogatásakor november 1-től november 8-ig, a fenti feltételek mellett.
Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor, a felsorolt feltételek mellett.